Hur konfigurerar jag min egen Gigaset C530 IP?

Förutsättningar för att kunna följa guiden

Kopplat in basstationen med nätverkskabel till ditt lokala nätverk med den medföljande nätverkskabeln.
Tillgång till en arbetsstation, surfplatta eller telefon på samma lokala nätverk.


 

Steg 1 - Logga in i basstationens webgränssnitt

För att nå webbgränssnittet för din Gigaset C530IP så behöver du öppna din webbläsare och navigera till IP-adressen på din basstation.

  1. För att få fram IP-adressen klickar du på knappen i mitten på framsidan av din basstation. Din telefon (om den är registrerad mot bastationen) börja ringa och på handenhets display visas IP-adressen till basstationen.
  2. På din dators webbläsare kan du sedan besöka administrationsgränssitet genom att ange IP-adressen i sökföltet.  (exempelvis http://192.168.0.150)

För att logga in så är standard pinkod: 0000Steg 2 - Ändra konfigurationsparametrar

Navigera till Telephony -> Connections och fyll i fälten med hjälp av tjänste-informationen som du hittar genom att logga in på kundportalen

Fältet Connection name or Number kan vara vad du vill, exempelvis din leverantör eller ditt telefonnummer.
Fältet Authentication name och Username ska innehålla ditt "SIP-login"
Fältet Authentication password skall innehålla ditt lösenord.
Fälten Domain, Proxy Server address, Outbound Server address och Registration server skall innehålla "VOIP-Server"
Fälten Proxy server port, Registration server port och Outbound proxy port skall innehålla "Port"

Klicka sedan Set för att spara din SIP-profil.

För att telefonen skall använda denna profil för utgående samtal behöver du navigera till Connections -> Number Assignment och bocka i "For outgoing calls" på den handenhet som skall använda denna nykonfigurerade SIP-profil.

VIKTIGT! I vissa gigaset-basstationer finns det fördefinerade regler på Connections -> Dialing Plans , bland annat att samtal till 112 skall automatiskt dirigeras ut via fasta linje istället för att använda din IP-telefonitjänst. Vi rekommenderar att dessa regler tas bort.


Was this article helpful?

mood_bad Dislike 9
mood Like 8
visibility Views: 4573