Hur fungerar Cloud Desktop-tjänsten?Cloud Desktop

Denna information är riktad till små till medelstora företag utan egen it-administratör.

Varför skall man använda en molnleverantör?

De flesta företag väljer att gå över till molnet av flera anledningar. Det innebär kostnadsbesparingar, ökad effektivitet och mer flexibilitet. Molnet ger också en trygghet då molntjänster förlitar sig inte på att en hårdvarukomponent alltid ska vara tillgänglig.

Att investera i hårdvara och den kunskap som krävs för att bygga en lika driftsäker miljö i liten skala på en lokal plats utan egen teknisk kompetens innebär timkostnader för konsulter som oftast drar iväg och tiotusentals kronor i hårdvarukostnader.

Internetport erbjuder istället en helhetslösning som en tjänst som oftast börjar med att man tecknat Cloud Desktop-tjänsten.

Det finns många skäl att byta till oss som din molnleverantör.

  • Vi erbjuder förutsägbara avtalspriser med låg kostnad
  • Vi är en långsiktig partner med många års erfarenhet och nöjda kunder
  • Vi anpassar lösningen efter ditt företags förutsättningar
  • Vi förbinder oss att lagra din information inom Sveriges gränser enligt Based in Sweden

Vad ingår i Cloud Desktop-tjänst?

När vi utvecklat denna tjänst så har vi lagt till de komponenter som behövs så ett företag enkelt och säkert skall kunna arbeta tillsammans och med externa oavsett om användaren jobbar på en lokal dator eller ansluter till en molnserver.

Med denna tjänst som grund kan vi uppfylla ditt företags it-behov allt eftersom företaget växer utan att det uppstår några kostsamma projekt i ett senare skede, då denna lösning är anpassad att skala upp till tusentals användare.

Produkter som används i Cloud Desktop suiten

Produkter Funktion
Office 365 Erbjuder Microsoft’s standard suite av samarbetsverktyg.
Sophos XG Brandvägg Säker anslutning mellan moln, kontor och offentlig plats via VPN.
Windows Server Operativ-systemet som kör de mjukvaror som behövs för att möta era behov. Exempelvis användarrättigheter, printserver, webbserver, nätverksutdelningar m.m.

Tjänster som ingår i Cloud Desktop suiten

Tjänster Beskrivning
Installation Vi flyttar din data till molnet och hjälper er personal få en smidig övergång till Office 365
Helpdesk Vår personal i Helpdesk hjälper dig till rätta med dina behov över telefon och e-post
Backup Vi tar kontinuerlig backup på din server
Drift och underhåll Vi håller koll på hur din server presterar och informerar dig om åtgärder behöver vidtas för att expandera kapacitet

Sammanfattning

Vi migerar data från er nuvarande server till moln-server

  • Tekniker evaluerar er nuvarande server och skapar en strategi för att göra flytten och upplyser om eventuella komplikationer.
  • Tekniker installerar senaste Windows Server Standard på en Virtuell Server och lägger upp era användare, utdelningar, program och programdata.

Vi flyttar din Office-data till Office 365

  • Tekniker synkroniserar alla e-postadresser från er lokala exchange-miljö till Office 365-molnet - alla e-post, mötesbokningar, kalendrar, adressböcker os.v. följer med i synkroniseringen.

Vi tar kontinuerlig backup på din server

  • Som standard kör vi backup på din server en gång per dag och bibehåller data i två veckor till flera geografiskt separerade platser.

Användare når säkert molnservern via en central brandvägg

  • Användare ansluter via Remote Desktop till företagets privata nätverk i molnet. Detta sker över en VPN-tunnel som finns tillgänglig för flera operativ system. Användaren hämtar sin unika VPN-mjukvara genom att logga i en användarportal i webbläsaren.

Tilläggsprodukt: Det går att köpa brandväggshårdvara som kan installeras på kontoret för att brygga det privata nätverket till kontoret så att ingen dator som är ansluten på kontoret behöver använda VPN-mjukvara, detta är smidigt om man vill att skrivare os.v. skall kunna installeras på servern


Was this article helpful?

mood_bad Dislike 1
mood Like 5
visibility Views: 10949